MönkijäRahaksi ostosopimuksen ehdot

Modularbox Oy:n yleiset kuluttajasopimusehdot. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Modularbox Oy:n tekemään sähköpostitse tai puhelimitse tapahtuvaan ajoneuvojen ja niiden oheistarvikkeiden ja varusteiden kuluttajakauppaan. Hyväksyessään sopimusehdot asiakas vahvistaa tutustuneensa sopimusehtoihin sekä MönkijäRahaksi™:n kotisivuilla olevaan informaatioon.

1. Tietoa ostajasta

Ostaja toimii yritysnimellä Modularbox Oy (jäljempänä ’ MönkijäRahaksi™’), 1703303-6, joka markkinoi itseään nimellä MönkijäRahaksi™ sekä www.monkijarahaksi.fi sekä www.mönkijärahaksi.fi kotisivuilla. MönkijäRahaksi™ ostaa eri markkinointikanavien kautta moottorikäyttöisiä ajoneuvoja sekä niiden oheislaitteita ja tarvikkeita. MönkijäRahaksi™ määrittää ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kunnostus ja ehostamis kustannukset tapauskohtaisesti. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot sekä MönkijäRahaksi™:n kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden MönkijäRahaksi™:n ehdoille ja edellytyksille, joita MönkijäRahaksi™ toteuttaa ostosopimuksessaan.

2. Käsitteet

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa laitteen, joka myydään MönkijäRahaksi™:lle. Asiakkaan tiedot rekisteröidään MönkijäRahaksi™:n järjestelmään henkilötunnuksen perusteella.

MönkijäRahaksi™:lla tarkoitetaan Modularbox Oy:tä (jäljempänä MönkijäRahaksi™), joka ostaa sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaan moottorikäyttöisiä ajoneuvoja tai niiden tarvikkeita ja varusteita. Jatkossa tässä sopimuksessa niihin viitataan sanoilla ”laite” eri sanamuodoissa. MönkijäRahaksi™ voi ostaa laitteita juridisilta- tai yksityisiltä henkilöiltä, sekä kuluttajilta, jotka jatkossa ja edellä mainitaan sopimuksessa ”asiakkaana”.

Ostosopimuksella tarkoitetaan sitä sopimusta, joka saatetaan voimaan asiakkaan lähetettyä MönkijäRahaksi™ kotisivujen tai sähköpostin välityksellä tiedot ostettavasta laitteesta ja jonka ostotarjouksen perusteella asiakas päättää hyväksyä hänelle esitetyn hinnan. Ostosopimukseen sovelletaan näitä sopimusehtoja jotka asiakas hyväksyy lähettäessään ostopyynnön laitteestaan MönkijäRahaksi™:lle.

Laitteella tarkoitetaan sitä tuotetta tai tuotteita, jotka asiakas toimittaa ostosopimuksen perusteella MönkijäRahaksi™:lle kaupan toteuttamista varten. Laitteen todellinen arvo määritellään tapauskohtaisesti laitteen saavuttua Espooseen MönkijäRahaksi™ haltuun ja MönkijäRahaksi™ tehtyä tulotarkastuksen laitteen todellisen kunnon ja piilevien virheiden havaitsemiseksi. Ehjä laite tarkoittaa laitetta joka ei vaadi kunnostamista, korjaamista tai ehostamista. Kunnostaminen ja korjaaminen tarkoittaa laitteen saattamista siihen kuntoon millaiseksi laitteen valmistaja on sen alun perin uutena suunnitellut ja millainen se on uutena ollut. Ehostaminen tarkoittaa laitteen saattamista siihen kuntoon että se on ulkoisesti ehjä ja sellainen millaiseksi ajoneuvon valmistaja on sen tarkoittanut käyttötunteihin, ikään ja ajokilometriin nähden olevan (kunnostamiseksi tai ehostamiseksi ei lasketa kauhtuneita katteita).

MönkijäRahaksi™ arvioidessa laitteen kunnon vastaavuuden asiakaan aiemmin ilmoittamaan kuntoon MönkijäRahaksi™ pidättää oikeuden päättää itse oman näkemyksensä vastaavuuden asiakkaan näkemykseen. (esimerkkinä vaikka laite olisi ulkoisesti ehjä mutta sillä on tehty pääasiallisesti metsätöitä jolloin katteet omaavat syviä naarmuja, ovat täysin mattapintaiset, taakkatelineet ovat tasaisesti kolhuilla ja maalipinta irronnut sekä pintaruostetta ilmenee, sekä muoviosat kauttaaltaan naarmuiset sekä ohjauksessa ja nivelissä on välystä ei ajoneuvoa voida luokitella kuin vaihto tai välttäväkuntoiseksi).

Mikäli asiakas olisi luokitellut ajoneuvon tyydyttävä tai hyväkuntoiseksi esittäisi MönkijäRahaksi™ hinnanalennusta tai kieltäytyisi kokonaan lunastamasta laitetta ja lähettäisi laitteen takaisin asiakkaalle.

Mikäli asiakas ei ole laitteen kunnosta toisin ilmoittanut tai kuntoa erikseen lomakkeessa arvioinut olettaa MönkijäRahaksi™ laitteesta seuraavaa. Suojakumit, puslat, nivelet, mittaristo, istuin, moottori, putkisto, vetoakselit, perät, vinssi, pistokkeet, stefat, tukivarret, vaijerit, laakerit ja muut kumiosat sekä kuluvat osat ovat ehjiä ja toimivia. Epänormaalia tai ennenaikaista kulumista ei ole havaittavissa variaattorin hihnassa, variaattorin lautasissa. Ruostetta ei ole havaittavissa normaalia enemmän telineissä, rungossa, vanteissa, tukivarsissa tai muualla laitteessa. Ulkoisesti katteet, suojamuovit, jalkakaukalot ovat ehjiä. Laitteessa ei ole itse tehtyjä liitäntöjä sähköissä, merkkejä aiemmista kolareista tai huonosti tehdyistä korjauksista, olivatpa ne esteettisiä ja mekaanisia. Laite ei ole aiemmin vakuutusyhtiön lunastama (puhekielessä ns. ”kaksikilpinen”).

3. Asiakas

Tehdäkseen ostosopimuksen MönkijäRahaksi™:n kanssa tulee asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien Esineiden laillinen omistaja ja asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineen omistusoikeus kaikkine oikeuksineen MönkijäRahaksi™:lle sekä hänen on toimittava vilpittömässä mielessä (bona fide).

Asiakkaalla on oltava suomalainen henkilötunnus ja hänen on oltava rekisteröitynä Suomen väestötietojärjestelmään siten, että hänellä on vakituinen asuinpaikka taikka postiosoite Suomessa, jossa hän on väestötietojärjestelmän mukaan kirjoilla.

Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut Asiakasta koskevat edellytykset sekö hyväksyvänsä tämän sopimuksen ehdot.

4. Ostosopimus ja kaupan toteutus

Asiakkaan halutessa myydä laitteensa lähettää asiakas MönkijäRahaksi™:n kotisivujen kautta tai sähköpostitse lomakkeen joka on asianmukaisesti ja vilpittömästi täytetty.

MönkijäRahaksi™ vastaa asiakkaalle kykynsä mukaisesti arvion maksettavasta ostohinnasta. Mikäli asiakas hyväksyy tarjouksen hän ilmoittaa siitä MönkijäRahaksi™:lle joka ottaa asiakkaaseen yhteyttä lisätietojen (esim henkilötunnus) saamiseksi. Lisätietoja kysytään niin asiakkaasta kuin mahdollisesti myös ostettavaksi tarjottavasta laitteesta.

Jokaisen laitteen kuljetuksesta vastaa MönkijäRahaksi™ valitsema kuljetusyhtiö tai palveluntarjoaja. Kuljetuksen ajan vastuu laitteesta on sitä kuljettavalla yrityksellä jolla on lain vaatima rahtivakuutus jonka korvausperusteet on erikseen määritelty vakuutuslaissa.

MönkijäRahaksi™:lla on oikeus kieltäytyä kaupasta ja ostamasta laitetta, mikäli ajoneuvo ei vastaa oletettua kuntoa tai havaitut ongelma kohteet ovat MönkijäRahaksi™:n mielestä liian laajoja tai työläitä

Asiakkaalla on myös oikeus vetäytyä kaupasta. Mikäli näin tapahtuu asiakkaan aloitteesta tule asiakkaan maksaa kuljetuskustannus laitteen meno sekä tulo -matkoille. MönkijäRahaksi™ pidättää oikeuden luovuttaa tai lähettää laitetta takaisin asiakkaalle ennen kuin asiakkaan maksusuoritus kuljetuksesta näkyy yrityksen tilillä.

Oikeus kuljetuksen sisältämään omaisuuteen siirtyy MönkijäRahaksi™:lle siitä lukien kun laite on tullut MönkijäRahaksi™:lle ja siihen on tehty asianmukainen tulotarkastus hyväksytysti.

Mikäli asiakas ilmoittaa tyytymättömyytensä MönkijäRahaksi™:n maksamaan uuteen tulotarkastuksen perusteella laskettuun ostosopimuksessa arvioitua alempaan hintaan lähetetään asiakkaalle lasku laitteen paluurahdista. Laitteelle tilataan kuljetus ja laite luovutetaan vasta palautusrahdista aiheutuvan kustannuksen maksun saavuttua MönkijäRahaksi™ tilille ellei asiakas itse nouda laitetta jolloin kuluja laitteen palautuksesta ei tule.

5. Vastuu lähetyksistä

Kuljetuksen aikana vastuu lähetyksistä on kuljetusyrityksellä. MönkijäRahaksi™:n käyttämällä kuljetusyrityksellä on aina tiekuljetussopimuslain (345/1979) mukainen vakuutus voimassa kuljettamilleen tuotteille.

Vastuu laitteesta siirtyy MönkijäRahaksi™:lle, kun lähetys on saapunut MönkijäRahaksi™:lle ja sen edustaja on lähetyksen kuitannut vastaanotetuksi.

Mikäli MönkijäRahaksi™ katsoo ilmoitetun kunnon olevan todellisesta kunnosta poikkeava tai laitteesta löytyy korjaamista, kunnostamista tai ehostamista vaativa piilovirhe, eikä asiakkaan kanssa päästä uudesta hyvityshinnasta sopimukseen lähettää MönkijäRahaksi™ laitteen takaisin asiakkaalle vastaavanlaisena millaisena se on saapunut. Laitteen ollessa MönkijäRahaksi™ hallussa on vastuu laitteesta MönkijäRahaksi™:lla. Kun laite lähetetään rahdilla takaisin asiakkaalle, on vastuussa lähetyksestä kuljetusyritys kunnes asiakas on sen vastaanottanut. Mikäli asiakas havaitsee laitteessa jotain virheitä joiden oletetaan tulleen kuljetuksen aikana on hänen reklamoitava välittömästi (mahdollisuuden mukaan kuljettajaa heti paikanpäällä) kuljetusyritystä tai MönkijäRahaksi™ joka välittää reklamaation eteenpäin kuljetusyritykselle. Mahdolliset korvausvastuut ja korvaussummat tulee asiakkaan sopia kuljetusyrityksen kanssa.

6. Hinta ja maksaminen

Laitteen saavuttua Espooseen MönkijäRahaksi™:n haltuun tehdään laitteelle tulotarkastus jossa laitteen todellista kuntoa verrataan asiakkaan aiemmin ilmoittamaan kuntoon. Mikäli laitteen kunto on ennalta ilmoitetun mukainen ja ajoneuvon ilmoitusosa tai varmenne on saapunut MönkijäRahaksi™:lle asianmukaisesti täytettynä maksetaan ennalta sovittu hyvityshinta asiakkaan ilmoittamalle tilille.

Asiakas on velvollinen toimittamaan sovitun kaupan jälkeen rekisteröidyn laitteen ilmoitusosan aina MönkijäRahaksi™:lle ennen maksusuorituksen käytäntöön panoa.

MönkijäRahaksi™ suosittelee että asiakas lähettää ilmoitusosan postitse, ei laitteen mukana.

Mikäli laitteessa on käytössä sähköinen rekisteröintitodistus pitää MönkijäRahaksi™:lle olla toimitettu sähköinen varmenne ajoneuvon rekisteröintiä varten.

MönkijäRahaksi™:n kotisivuilla mahdollisesti esiintyvät esimerkit hinnoista ovat malliesimerkkejä, eivätkä ne ole lupaus summasta, joka asiakkaalle lopullisesti maksetaan hänen laitteestaan.

Laitteen maksaminen tapahtuu tilisiirtona asiakkaan ostosopimuksessa ilmoittamalle tilille. Ostosopimuksessa ilmoitettu tilinumero tulee olla suomalainen tili, joka on laitteen myyneen asiakkaan omistama.

MönkijäRahaksi™ maksaa suorituksen laitteesta kaupan hyväksymisestä kahden (2) arkipäivän kuluessa. Ennen hyväksymistä tehtävä tulotarkastus tehdään kahden (2) arkipäivän kuluessa laitteen saapumisesta. Maksamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tilisiirto lähtee MönkijäRahaksi™:lta asiakkaalle. Samalla MönkijäRahaksi™ lähettää asiakkaalle allekirjoitetun vahvistuksen ostosopimuksesta.

7. Kaupan peruminen ja Esineiden palautus

Mikäli selviää että asiakas on rikkonut sopimusehtoja, on MönkijäRahaksi™:lla oikeus periä asiakkaalta kulut laitteen kuljetuksesta lähetys sekä palautus rahdeista sekä pidättäytyä lähettämästä laitetta asiakkaalle takaisin ennen palautusmaksusuoritusten näkymistä MönkijäRahaksi™:n tilillä.

Mikäli laitteen arvioitua ostohintaa päädytään alentamaan tulotarkastuksessa havaittujen korjaus, kunnostus tai ehostus kulujenperusteella (kts kohta 2. Käsitteet) MönkijäRahaksi™ ilmoittaa tästä ensisijaisesti asiakkaalle hänen aiemmin yhteyttä pitämäänsä kanavaa käyttäen. Mikäli asiakas ilmoittaa tyytymättömyytensä MönkijäRahaksi™:n maksamaan uuteen tulotarkastuksen perusteella laskettuun ostosopimuksessa arvioitua alempaan hintaan lähetetään asiakkaalle lasku laitteen paluurahdista. Laitteelle tilataan kuljetus ja laite luovutetaan vasta palautusrahdista aiheutuvan kustannuksen maksun saavuttua MönkijäRahaksi™ tilille ellei asiakas itse nouda laitetta jolloin kuluja laitteen palautuksesta ei tule.

Ostosopimusta tehtäessä MönkijäRahaksi™ ilmoittaa asiakkaalle rahdin yksisuuntaisen hinnan asiakkaan ilmoittaman osoitteen ja MönkijäRahaksi™ toimipisteen välillä. Tätä rahtihintaa käytetään mikäli MönkijäRahaksi™ ei lunasta asiakkaan laitetta sen saavuttua MönkijäRahaksi™ toimipisteeseen Espooseen. Täyttämällä ostosopimuksen asiakas hyväksyy rahtihinnan jonka hän voi joutua maksamaan mikäli kauppoihin ei päästä syystä riippumatta.

Mikäli asiakas ei maksa laitteen lähetys-palautus tai palautus -rahdista lähetettyä laskua, säilyttää MönkijäRahaksi™ asiakkaan laitetta hallussaan veloituksetta neljätoista (14) päivää ensimmäisen laskun kirjaamisesta lähtien. Säilytys tapahtuu lämpimissä sisätiloissa. Tämän (14pv) jälkeen MönkijäRahaksi™:lla on oikeus periä säilytyksestä kaksikymmentä (20) Euroa jokaiselta alkavalta viikolta.

8. Henkilötiedot ja tietosuoja

MönkijäRahaksi™ ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä mahdollisesti sisäiseen markkinointiin. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa edellämainitunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa. Henkilö tai osoitetietoja ei tulla antamaan ulkopuolisille tahoille.

9. Viesti

Viesti, jonka MönkijäRahaksi™ lähettää kirjeitse Asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään kolmen (3) arkipäivää sen jälkeen, kun kirje on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan kotiosoitteeseen. Viesti, jonka MönkijäRahaksi™ lähettää sähköpostitse tai tekstiviestillä puhelimitse, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä. Sikäli kun tekstiviesti on lähetetty asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut MönkijäRahaksi™:lle yhteydenpitoa varten.

10. Väärinkäyttö ja väärinkäytösten estäminen

MönkijäRahaksi™ tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. MönkijäRahaksi™ voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. MönkijäRahaksi™:llä on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä.

MönkijäRahaksi™:llä on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy MönkijäRahaksi™:n asiakasjärjestelmään. MönkijäRahaksi™:llä tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Väärinkäytösten estämiseksi MönkijäRahaksi™ voi dokumentoida ja kuvata sille toimitetun laitteen. Näitä tallenteita MönkijäRahaksi™ käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

11. Tarkistussoitto

MönkijäRahaksi™:lla on oikeus tehdä tarkistussoitto asiakkaalle vahvistaakseen asiakkaan henkilöllisyyden ja/tai sen hinnan, jonka MönkijäRahaksi™ tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen annettujen tietojen oikeellisuuden. MönkijäRahaksi™:lla on myös oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käyty puhelinkeskustelu. Tarkistussoitto tapahtuu ainoastaan puhelinnumeroon, joka on ennalta annettu ja/tai jonka asiakas omistaa.

12. Ylivoimainen este

MönkijäRahaksi™ ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on MönkijäRahaksi™:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota MönkijäRahaksi™ ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. MönkijäRahaksi™ on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

13. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kahden kuukauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemista sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta.

14. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

MönkijäRahaksi™:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

Asiakas vastaa MönkijäRahaksi™:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

15. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

MönkijäRahaksi™:n ja asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä MönkijäRahaksi™ asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos MönkijäRahaksi™:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.